W roku szkolnym 2012/2013 w ZSP nr 1 został wprowadzony dziennik elektroniczny.
 

Aby zalogować się do e-dziennika należy kliknąć

Dla RODZICÓW: Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców uczniów