W roku szkolnym 2014/2015 w ZSP nr 1 został wprowadzony dziennik elektroniczny w nowej wersji.

Rodzice uczniów muszą ponownie ustalić swoje hasło. Instrukcja aktywacji konta rodzica znajduje się poniżej.
Instrukcja aktywacji dziennika elektronicznego dla rodziców uczniów

Aby zalogować się do e-dziennika należy w dowolnej przeglądarce podać adres:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/koscierzyna

lub  kliknąć na łącze