Kościerzyna

Zespół Szkół Publicznych nr 1
w Kościerzynie

Kaszuby

szkołahistoriarekrutacjadokumentynauczycieleogłoszeniakalendariumkonkursyz życia szkołyabsolwenciplan lekcjifakultety zajęcia pozalekcyjne projekty edukacyjnebibliotekapodręcznikizamówienia publiczne
Jezioro Gałęźne Tajemnicze jezioro e-dziennik
rada rodziców


 

KOMUNIKAT
Informujemy, że e-dziennik będzie uruchomiony z opóźnieniem – przewidywany termin to 12 października br.
Opóźnienie jest skutkiem zmian wprowadzanych przez firmę VULCAN do programu obsługi e-dziennika.

KOMUNIKAT
Informujemy, że rekrutacja uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 6 na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się 28
 lutego 2015r./2 marca 2015 r. Zgłoszenia (dzieci z rejonu) i wnioski (dzieci spoza rejonu) przyjmowane są wyłącznie w sekretariacie szkoły.
Podstawą podziału na klasy będzie data urodzenia dziecka.

Materiały dydaktyczne dla klasy III i II gim:
drzewa liściaste i iglaste >>>
rośliny zielne >>>

logo_elektrośmieci