ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1

w Kościerzynie
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR. B. SYCHTY
GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. DR. B. SYCHTY

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.


ROK PRACY, ROK SUKCESÓW

          Już wakacje. Uczniowie po dziesięciu miesiącach nauki udali się na zasłużony odpoczynek. Czas na podsumowania. Rok 2015/2016 to rok intensywnej pracy, wielu wydarzeń i wielu sukcesów.

          Do najważniejszych wydarzeń zaliczyć można niewątpliwie uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty, jasełka, które mieszkańcy miasta mogli obejrzeć w kinie „Remus”, Marsz Przyjaźni i czerwcowy festyn. Ale odbył się też szkolny przegląd teatralny, Festiwal Nauki,  Dni Projektów, Dzień Dziecka na sportowo, liczne imprezy czytelnicze, apele rocznicowe, koncerty i wiele innych imprez, w które włączała się cała szkolna społeczność. Do tego trzeba dodać liczne wycieczki, różne projekty, np. projekt „Badacze każdej kropli”, realizujący zadania dotyczące oszczędzania wody czy zbiórkę elektrośmieci.  W tym roku zebrano 4 tony 328 kg elektroodpadów, co dało nam II miejsce w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod patronatem Inspektora Ochrony Środowiska „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY”. Zbiórkę elektrośmieci nasza szkoła zainicjowała w 2009 r. i jako jedyna w mieście zajmuje się tym do tej pory (łącznie zebrano już  65 ton 313 kg elektroodpadów).

          Aktywność uczniów na rzecz szkoły i  środowiska nie przeszkadza im w nauce. Wielu osiąga bardzo dobre wyniki. W gimnazjum 81 uczniów (21%), a w klasach IV-VI - 112 (41%) otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. Aż 19 uczniów szkoły podstawowej i 10 uczniów gimnazjum może starać się o stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyna, a o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego może ubiegać się łącznie 30 uczniów.

Najlepszą absolwentką gimnazjum została Aleksandra Kujach, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego (1. miejsce w województwie), wielokrotnie nagradzana też w różnych konkursach wokalnych. Finalistami konkursów kuratoryjnych zostali Julia Brzozowska (Wojewódzki Konkurs z Geografii), Kamil Konk i Tomasz Kaliński (Wojewódzki Konkurs Historyczny).

Również uczniowie szkoły podstawowej odnieśli sukcesy w konkursach kuratoryjnych. Laura Orland uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkoły podstawowej, a finalistkami tego konkursu zostały Rozalia Szulc i Weronika Macierzanka. Uczeń kl. V – Marceli Greinke – brał udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Ponadto Laura Orland (kl.VI) i Izabela Flisikowska (kl.V) zajęły I miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Podróże z książką”,  a drużyna gimnazjum (Aleksandra Karczerwska i Martyna Hromiak) miejsce II w swojej kategorii.

Dodać do tego trzeba sukcesy uczniów w ogólnopolskich konkursach matematycznych „Mat”, „Alfik” i „Kangur”,  konkursach regionalnych, artystycznych i w wielu zawodach sportowych. Szkoła zaangażowała się także w działania Klubu Szkół UNICEF, za co otrzymaliśmy podziękowanie. Drużyna gimnazjum (Łukasz Karczewski, Michał Mielewczyk, Dominik Mączewski) zajęła V miejsce w finale wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjów.

O pracy szkoły świadczą też wyniki egzaminów zewnętrznych, w przypadku klas szóstych wszystkie powyżej średniej miasta (z matematyki i j.angielskiego najwyższe). Również gimnazjaliści osiągnęli dobre wyniki. Podobnie jak w latach  ubiegłych wyniki naszej szkoły są wyższe od średniej powiatu kościerskiego, województwa pomorskiego i kraju we wszystkich częściach egzaminu, z historii i przedmiotów przyrodniczych najwyższe w mieście, z matematyki i języka polskiego - drugi wynik (odpowiednio o 2% i o 0,5 punktu procentowego niższy od najwyższego wyniku).

Nie sposób w krótkiej notatce przekazać wszystkie informacje o pracy i wspólnych sukcesach uczniów oraz nauczycieli. Wiadomo jedno – to był dobry rok.

                                                                                        Oprac. Alicja KosznikLokalny Program Wspierania Uzdolnień „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski”UCHWAŁA NR XXVII/32/2016
RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kościerskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t Dz.U. z 2016 r.,poz. 814) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Uzdolnień „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski”, zwany dalej Programem, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Tomasz Derra
Dodatkowe menu
Z kalendarza
5 kwietnia - Dzień Drzew
11 kwietnia - Dzień Radia
12 kwietnia - Dzień Czekolady
28 kwietnia - Dzień Ziemi
29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca