ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1

w Kościerzynie
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR. B. SYCHTY
GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. DR. B. SYCHTY

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM NR 1

16 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty. Tego dnia  szkoła obchodziła również  30 – lecie istnienia.

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

W roku szkolnym 2016/2017 darmowe podręczniki i materiały edukacyjne otrzymają uczniowie klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy I i II gimnazjum.

Podręczniki i materiały edukacyjne będą wydawane według następującego harmonogramu:

KLASY

TERMIN

MIEJSCE

I SP

1 września (czwartek)

po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego

I piętro,

hol przy bibliotece

II SP

1 września (czwartek)

godz. 15.00 – 17.00

I piętro,

hol przy bibliotece

III SP

1 września (czwartek)

godz. 16.00 – 18.00

świetlica

IV SP

30 sierpnia (wtorek)

godz. 15.00 – 17.00

świetlica

V SP

31 sierpnia (środa)

godz. 15.00 – 17.00

świetlica

I G

30 sierpnia (wtorek)

godz. 16.00 – 18.00

I piętro,

hol przy bibliotece

II G

31 sierpnia (środa)

godz. 16.00 – 18.00

I piętro,

hol przy bibliotece

Nowy komplet podręczników można otrzymać pod warunkiem zwrócenia do biblioteki udostępnionych wcześniej podręczników lub dokonania wpłaty za zniszczony podręcznik.

Rodzice, którzy uiścili opłatę za zniszczony podręcznik, proszeni są o przyniesienie dowodu wpłaty.

Regulamin  korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych  znajduje się na szkolnej stronie internetowej w zakładce O SZKOLE / DOKUMENTY.

ROK PRACY, ROK SUKCESÓW

     

Już wakacje. Uczniowie po dziesięciu miesiącach nauki udali się na zasłużony odpoczynek. Czas na podsumowania. Rok 2015/2016 to rok intensywnej pracy, wielu wydarzeń i wielu sukcesów.

Do najważniejszych wydarzeń zaliczyć można niewątpliwie uroczystość nadania Gimnazjum nr 1 imienia ks. dr. Bernarda Sychty, jasełka, które mieszkańcy miasta mogli obejrzeć w kinie „Remus”, Marsz Przyjaźni i czerwcowy festyn. Ale odbył się też szkolny przegląd teatralny, Festiwal Nauki,  Dni Projektów, Dzień Dziecka na sportowo, liczne imprezy czytelnicze, apele rocznicowe, koncerty i wiele innych imprez, w które włączała się cała szkolna społeczność. Do tego trzeba dodać liczne wycieczki, różne projekty, np. projekt „Badacze każdej kropli”, realizujący zadania dotyczące oszczędzania wody czy zbiórkę elektrośmieci.  W tym roku zebrano 4 tony 328 kg elektroodpadów, co dało nam II miejsce w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod patronatem Inspektora Ochrony Środowiska „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY”. Zbiórkę elektrośmieci nasza szkoła zainicjowała w 2009 r. i jako jedyna w mieście zajmuje się tym do tej pory (łącznie zebrano już  65 ton 313 kg elektroodpadów).
Aktywność uczniów na rzecz szkoły i  środowiska nie przeszkadza im w nauce. Wielu osiąga bardzo dobre wyniki. W gimnazjum 81 uczniów (21%), a w klasach IV-VI - 112 (41%) otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i nagrody. Aż 19 uczniów szkoły podstawowej i 10 uczniów gimnazjum może starać się o stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyna, a o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego może ubiegać się łącznie 30 uczniów.
Najlepszą absolwentką gimnazjum została Aleksandra Kujach, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego (1. miejsce w województwie), wielokrotnie nagradzana też w różnych konkursach wokalnych. Finalistami konkursów kuratoryjnych zostali Julia Brzozowska (Wojewódzki Konkurs z Geografii), Kamil Konk i Tomasz Kaliński (Wojewódzki Konkurs Historyczny).
Również uczniowie szkoły podstawowej odnieśli sukcesy w konkursach kuratoryjnych. Laura Orland uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkoły podstawowej, a finalistkami tego konkursu zostały Rozalia Szulc i Weronika Macierzanka. Uczeń kl. V – Marceli Greinke – brał udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Ponadto Laura Orland (kl.VI) i Izabela Flisikowska (kl.V) zajęły I miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Podróże z książką”,  a drużyna gimnazjum (Aleksandra Karczerwska i Martyna Hromiak) miejsce II w swojej kategorii.
Dodać do tego trzeba sukcesy uczniów w ogólnopolskich konkursach matematycznych „Mat”, „Alfik” i „Kangur”,  konkursach regionalnych, artystycznych i w wielu zawodach sportowych. Szkoła zaangażowała się także w działania Klubu Szkół UNICEF, za co otrzymaliśmy podziękowanie. Drużyna gimnazjum (Łukasz Karczewski, Michał Mielewczyk, Dominik Mączewski) zajęła V miejsce w finale wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjów.
O pracy szkoły świadczą też wyniki egzaminów zewnętrznych, w przypadku klas szóstych wszystkie powyżej średniej miasta (z matematyki i j.angielskiego najwyższe). Również gimnazjaliści osiągnęli dobre wyniki. Podobnie jak w latach  ubiegłych wyniki naszej szkoły są wyższe od średniej powiatu kościerskiego, województwa pomorskiego i kraju we wszystkich częściach egzaminu, z historii i przedmiotów przyrodniczych najwyższe w mieście, z matematyki i języka polskiego - drugi wynik (odpowiednio o 2% i o 0,5 punktu procentowego niższy od najwyższego wyniku).
Nie sposób w krótkiej notatce przekazać wszystkie informacje o pracy i wspólnych sukcesach uczniów oraz nauczycieli. Wiadomo jedno – to był dobry rok.

                                                                                        Oprac. Alicja Kosznik


Lokalny Program Wspierania Uzdolnień „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski”UCHWAŁA NR XXVII/32/2016
RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kościerskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t Dz.U. z 2016 r.,poz. 814) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Wspierania Uzdolnień „Zdolni z Pomorza – Powiat Kościerski”, zwany dalej Programem, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Tomasz Derra
Dodatkowe menu
Z kalendarza
5 kwietnia - Dzień Drzew
11 kwietnia - Dzień Radia
12 kwietnia - Dzień Czekolady
28 kwietnia - Dzień Ziemi
29 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca